Gebruiksvoorwaarden website

Laatste update op 28 oktober 2019

Lees de onderstaande voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door. Uw gebruik van de site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Eigenaar van de website. The Jobber Partnership B.V. is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Prinsesselaan 6, 1942 AH Beverwijk, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister – Kamer van Koophandel Nederland nr. 55267556, identificatienummer (RSIN) 851631976.

Acceptatie van voorwaarden. Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en met eventuele aanvullende regels die we op de site kunnen plaatsen.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden (en in dergelijke aanvullende regels); we kunnen u op alle redelijke manieren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, inclusief door de herziene versie van deze gebruiksvoorwaarden op de site te plaatsen. U kunt bepalen wanneer we deze gebruiksvoorwaarden voor het laatst hebben gewijzigd door te verwijzen naar de “Laatste update” legenda hierboven. Uw toegang tot of gebruik van de site na wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Beoogd gebruik van de site. De site, zijn functies en zijn inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) zijn alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de site en / of enige inhoud niet gebruiken of anderszins exploiteren in verband met een bedrijf of commerciële onderneming (al dan niet met winstoogmerk). Uw gebruik van de site en / of inhoud moet te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

We verwelkomen bezoekers van alle leeftijden op deze site. De inhoud van onze website is geschikt voor alle doelgroepen, geen leeftijdsrestricties.

Links. De site kan links naar andere websites en online bronnen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven dergelijke externe sites of bronnen niet. Andere sites kunnen linken naar de site met of zonder onze toestemming, en we kunnen alle links naar of van de site blokkeren. Uw gebruik van websites en bronnen van derden is op eigen risico.

Toegepast recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Gegevensbescherming. The Jobber Partnership B.V. neemt gegevensbescherming serieus. Zie ons privacybeleid (https://staa.agency/nl/privacy-policy/) en cookiebeleid (https://staa.agency/nl/cookie-policy/)

Contact. Deze site wordt beheerd door The Jobber Partnership B.V. met de gegevens die aan het begin van deze gebruiksvoorwaarden worden vermeld.

Informatie of klacht. Als u een vraag of klacht heeft over de site of deze gebruiksvoorwaarden, stuur dan een e-mail naar contact@staa.agency. Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet noodzakelijkerwijs veilig is; dienovereenkomstig mag u geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie opnemen in uw e-mailcorrespondentie met ons.

U mag een kopie van deze gebruiksvoorwaarden (en van elke herziene versie) afdrukken, downloaden of anderszins bewaren voor uw eigen administratie.

Menu
× Can I help you?